Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Tämä on Your Mind coaching Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018, päivitetty 15.6.2019.

1. REKISTERINPITÄJÄ
YourMind coaching Oy Alaniitynkaari 2 04330 LAHELA Y-tunnus: 2282047-2 Elina Tarpila Gsm. 040 735 4728 elina (et) valominussa.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Elina Tarpila Gsm. 040 735 4728 elina (et) valominussa.fi

3. REKISTERIN NIMI
YourMind coaching Oy / asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite asiakasyhteydenpitoa ja mahdollista markkinointia varten. Jotta voimme palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, rekisteriin talletetaan tieto myös asiakkaalle myydyistä tuotteista.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta pääsääntöisesti verkkokauppaoston, verkkokurssille kirjautumisen tai postituslistalle kirjautumisen yhteydessä tai mahdollisista muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan: meilitse lähetetyt pyynnöt ja viestit,  sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisterin sijainti on Mailchimp -postituslistajärjestelmien palveluntarjoaja. Mailchimp noudattaa EU:n GDPR -säädöksiä.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. YourMind coaching Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti viikon sisällä). Koska käytännössä ainoat tiedot, joita YourMind coaching Oy säilyttää asiakkaistaan on nimi ja sähköpostiosoite ja tiedon sijainti on Mailchimp -postitusjärjestelmä, asiakas voi itse helposti poistaa tietonsa klikkaamalla unsubscribe.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti viikon sisällä). 

Asiakas voi myös itse poistaa itsensä välittömästi markkinointilistalta uutiskirjeen ’unsubscribe’ – toimintoa käyttämällä.

Sähköpostimarkkinointi tarkoittaa 2-3 kertaa kuukaudessa lähetettävää tiedotetta uusimasta PODCAST -jaksosta, tarjouksista ja mahdollisesti kursseista ja koulutuksista. Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta. Asiakkailla on oikeus poistaa itsensä markkinointilistalta ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle tai ’unsubscribe’ – toimintoa käyttämällä.